تلگرام مهد سهیل

تلگرام مهد سهیل

برنامه های جدید آموزشی ماهیانه را می توانید از طریق لینک تلگرام مهد پیروزی ( مهد و پیش دبستانی سهیل ) و یا مربیان تهیه فرمائید. همچنین تصاویر، اخبار و مطالب آموزشی در این کانال قرار خواهد گرفت.

تلگرام مهد سهیل

برای عضویت به این کانال با شماره های مهد سهیل (مهد کودک پیروزی واقع در خیابان نبرد) تماس حاصل نمایید.

  • ۰۲۱-۳۳۱۰۱۴۱۲
  • ۰۲۱-۳۳۱۸۵۲۰۲