فرم استخدام

با دارا بودن مدارک زیل، استخدام شما با اولویت بالا در نظر گرفته می شود.

مدارک لازم: کارت بهداشت، گواهی نامه بهداشت اصناف، کارت مربی گری، کارت سلامت روان از روانپزشک مورد تایید سازمان یهزیستی، گواهی عدم سوء پیشینه، سابقه کار در مهد