عوامل ترس کودک

ترس بر اثر محرک شدیدی که ناگهان در محیط به وجود می آید، ظاهر می شود. ترس معمولا معلول عوامل ویژه ای است که این عوامل را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

 1. ترس از اشیاء و حیوانات و پدیده ها: مانند ترس از مار، سگ، طوفان، صدای مهیب، بلندی، آتش، آب، هواپیما و غیره.
 2. ترس از روابط اجتماعی، این ترس شامل موارد زیر است:
  الف- ملاقات با مردم، بودن با افراد قوی، مهم، با هوش، بسیار شوخ طبع و احتمالا اهل گوشه کنایه زدن، ستمگر و غیره.
  ب- در جمع بودن یا سخرانی کردن.
  ج- ترس از تنهائی.
  د- بودن با جنس مخالف و یا شرکت در گروه هایی که اکثر آنان را بزرگسالان تشکیل می دهند.
 3. ترس مربوط به خود: این ترس شامل نرس از بیماریهای شدید درخود یا خانواده، ناتوانی جسمی چون نابینائی یا ناشنوائی و یا فلج، احساس بی کفایتی در ایجاد روابط با دیگران، فقر، شکست در تحصیل یا کار و ازدواج، امتحان و غیره است.

چگونگی پیدایش ترس

به گفته ی دکتر حسینی مدیر مهد نبرد (مهد و پیش دبستانی سهیل ) بسیاری از ترس های ما، در دوران کودکی ما ریشه دارد. تهدیدهای والدین و حتی ترس های والدین، می تواند نگرش های خاص عاطفی در کودک به وجود آورد که سال های متمادی نیز در او باقی می ماند.

به طور کلی دو نوع یادگیری را می توان مسئول رشد الگوهای عاطفی در کودکان دانست؛ اول تقلید و دوم شرطی شدن.

 • تقلید واکنشهای عاطفی نسبت یه موقعیت های خاص را، می توان با مشاهده آن را در دیگران آموخت. کودک رفتار و پاسخ های عاطفی دیگران را نسبت به موقعیت های گوناگون مشاهده و سپس آن را تقلید می کند. روانشناسان معتقدند که عواطف مسری است، بدین معنی که از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند.
 • شرطی شدن اشیاء و موقعیت هایی که در ابتدا در انسان پاسخ های عاطفی نطلبیده اند، اما در نتیجه شرطی شدن و یا یادگیری همراه با تداعی، واکنش های عاطفی را در فرد به وجود می آورد.
شاید برایتان جالب باشد:  عوامل کمروئی کودک

مشاوره-کودکان-ترس

چگونگی  مقابله با ترس

از آنجا که بسیاری از ترس ها با ایجاد محرک هایی شرطی شده اند، غالبا می توان ترس ها را با از نو شرطی کردن وسایل یادگیری، از بین برد. به عنوان مثال کودکی را که به ترس از حیوانات پشمالو شرطی شده است می توان با معرفی تدریجی یک بچه گربه، شرطی نمود به گونه ایی که ساعت ها به بازی مطبوع با او بپردازد. شواهد آزمایشگاهی نشان می دهد که محرک های اجتماعی در از نو شرطی کردن واکنش های عاطفی بسیار مفیدند، هر گاه کودک ببیند که دیگر کودکان از یک موقعیت نمی ترسند، احتمالا بر ترس خود ساده تر می تواند غلبه کند.

روش های منفی و غیر موثر در خلاصی از ترس عبارتند از:

 • نادیده گرفتن ترس: فرار از موقعیت های عاطقی ترس آور، آن را از بین نمی برد بلکه سال ها ترس در آنان باقی می ماند تا هنگامی که محرک های شرطی اتفاق بیفتند، و دوباره مواجهه صورت گیرد.
 • اجبار به تماس با موقعیت ترسناک: مجبود کردن فرد به روبه رو شدن با موقعیتی که از آن می ترسد، در حقیقت واکنش عاطفی او را تقویت می کند. کوشش در تشویق فرد به این که ترس تو بی معنی است اغلب مفید واقع نخواهد شد.
 • به مسخره گرفتن ترش به احتمال زیاد آن را تشدی می کند.

روش های مثبت و موثر در از بین بردن ترس عبارتند از:

 • فرصت دادن به فرد تا با موقعیت های ترسناک از نزدیک آشنا شود.
 • آشنایی با معرفی تدریجی فرد با محرک های ترسناک.
 • توجیه فرد با بیانی روشن و قابل فهم و نیز اطمینان بخشیدن به او.
شاید برایتان جالب باشد:  عوامل دروغگوئی کودک

به طور کلی طبقه بندی مشکلات کودکان بر حسب اهمیت و فراوانی عبارتند از: روابط خانوادگی، مشکلات مهد و مدرسه، مربیان و معلمان، روابط با جنس مخالف و موافق، مشکلات مادی، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، مشکلات سازشی و غیره و مهمترین این مشکلات عبارتند از: ترس، نگرانی، کمروئی، خشم، حسادت، احساس حقارت، اضطراب، ناکامی، تعارض و غیره. دراین اینجا سعی بر آن است، هر یک از مشکلات کودکان به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و سپس راه های عملی و ممکن برای هر یک از آن ها پیشنهاد شود.

برای ویزیت رایگان جهت مشاوره میتوانید به مهد نبرد ( مهد و پیش دبستانی سهیل ) مراجعه فرمایید.

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید در بحث شرکت کنید؟
به راحتی می توانید شروع کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.