عوامل خشم کودک

خشم کودک یک واکنش عاطفی است؛ زیرا در محیط کودکان محرک های خشم انگیز بسیار وجود دارد، و کودکان خیلی زود در می یابند که خشم راه و وسیلۀ خوبی برای جلب توجه و رسیدن به آرزوست. محیط خانه نقش مهمی در تعیین شدت و فراوانی خشم کودک دارد. علاه بر این، نوع انضباط و روشهای تربیت کودک یز، در چگونگی، شدت و فراوانی ابراز خشم تاثیر دارد.
به طور کلی، محرک هائی که منجر به واکنش های هشم آلود می شوند عبارتند از: ایجاد محدودیت های جسمی و حرکهای کودک، خواستن وسیله دیگران، ناتوانیهای خود او، جلوگیری از انجام فعالیت های در جریان او، ایجاد مانع در رسیدن او به خواستها، برنامه ها و فعالیت هایش؛ و بالاخره مجموعه ای از ناراحتی هائی که موجب ناکامی کودک می شود. در کودکان بزرگتر قطع فعالیت های در حال پیشرفت، ایراد گرفتن دائم از آنان، اذیت کردن، مقایسه نا مناسب بین کودک با دیگران و سخنرانی و نصایح پیاپی به آنان، از مواردی است که به خشم کودک منجر می گردد. مطالعات نشان می دهد که متداول ترین دلیل خشمگین شدن و نارضایتی کودک، سرزنش کردن او به خاطر کاری که انجام نداده است.

محرک خشم در کودک بیشتر اجتماعی است. به نظر دکتر روانشناسی کودکان خانم حسینی مدیر مهد سهیل واقع در خیابان نبرد جنوبی مهمترین علل خشم در بین کودکان عبارتند از: سر به سر گذاشتن، رفتار غیر عادلانه بزرگسالان، تحمیل عقیده، زورگویی خواهر یا برادر، دروغ گفتن به کودک، پزدادن به او، با گوشه و کنایه و تمسخر با او حرف زدن و …

شاید برایتان جالب باشد:  عوامل کمروئی کودک

پاسخ های ناشی از خشم:

حرف زدن و صحبت کردن متداول ترین واکنش کودک عصبانی است. او به فحاشی و ناسزاگوئی به طرفی که او را خشمگین کرده می پردازد. او سعی می کند انتقام بگیرد، نه با کتک زدن بلکه با تحقیر و تمسخر دیگران.کودکان گاه گاه پایشان را به زمین می کوبند، لگد می زنند یا چیزی پرتاب می کنند و دختران نیز غالبا گریه می کنند.

عصبانیت معمولا با پردن از جا همراه است و در درجات گوناگون رخ می دهد. شخص عصبانی به محرک هایی که افراد دیگر نادیده می گیرند، معمولا واکنش بیش از حد نشان می دهد. رفتارهای عصبی گاه عاداتی مانند جویدن ناخن، باز کردن با مو، روی میز زدن و تکان دادن پا را در فرد به وجود می آورد. این نوع واکنش ها را تنها با شناخت و تشخیص این که چه هستند، و نیز کوشش آگاهانه برای شکستن این عادات، می توان از بین برد.

هر چند گاه می توان با کوشش در زمینه ی تغییر واکنشها و یا خودداری از رفتار نامناسب بر عادات عصبی غلبه نمود، ولی غلبه بر عصبانیت های مزمن کار ساده ای نخواهد بود. در موارد جزئی، مشاوره و در موارد شدید روان درمان می تواند کمکی موثر و ارزنده در تخفیف عصبانیت ها باشد.

برای مشاوره رایگان توسظ دکتر حسینی متخصص روانشناسی کودکان مهد و پیش دبستانی سهیل واقع در خیابان پیروزی میتوانید همه روزه مراجعه نمایید.

پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید در بحث شرکت کنید؟
به راحتی می توانید شروع کنید.