جدول رشد از تولد تا یک سالگی

در ابتدای این بخش پیشنهاد می شود، مروری بر عوامل اصلی در رشد و تحول کودکان و همچنین مشکلات رشد و تحول کودکان داشته باشید.

رشد جسمی – حرکتی

کودک در ۴ ماهگی شروع به گرفتن اشیاء می کند و به آن ها چنگ می زند.
دست ها و اشیا را به دهان می برد.
اشیاء را با دست می گیرد.
در ۵ ماهگی سر خود را کاملاً نگه می دارد.
در ۶ ماهگی احتمالاً صاحب اولین دندان می شود.
خزیدن را شروع می کند.
در ۶ تا ۸ ماهگی می تواند تعادل خود را در حالت نشسته حفظ کند.
می تواند شیشه شیر خود را نگه دارد.
اشیایی مانند قاشق را به دست میگیرد.
در ۸ ماهگی بدون کمک بلند می شود و خود را بالا می کشد تا بایستذ.
در ۹ ماهگی چهاردست و پا راه می رود.
در ۱۲ ماهگی اولین قدم ها را بر می دارد.

رشد شناختی

ابتدا قیافۀ مادر را از سایرین و سپس قیافه های آشنا را از غریبه تشخیص می دهد.
اشیاء را می گیرد و با دست ئ پل به کاوش در محیط اطراف می پردازد.
با نگاه کردن، چنگ زدن و به دهان بردن اشیاء دنیا را کشف می کند.
در حدود ۴ ماهگی لبخند حاکی از شناخت می زند.
در ۷ تا ۱۰ ماهگی مشکلات ساده را حل می کند (مثلاً به جعبه ضربه می زند تا اسباب بازی اش را بیرون بیاورد).
تکرار بعضی کارها و لذت بردن از آن علامت شناسایی آن اعمال است.
در ۸ ماهگی وقتی شیئی از نظرش پنهان می شود دنبال آن می گردد(ثبات شیء).
دستورات ساده را اجرا می کند.
به بخش های مختلف برن خود و دیگران اشاره می کند.
شاید برایتان جالب باشد:  جدول رشد از دو تا سه سالگی

رشد عاطفی

حس اعتماد کردن و نکردن از طریق تعامل با مراقبان رشد می کند.
به چند مراقب دلبستگی پیدا می کند.
عواطف خود را از طریق تکان دادن تمام بدن، لگد زدن، حرکات دست ها و نیز در قیافۀ خود نشان دادن.
با حضور دائمی یک مراقب اصلی در محیط، به دلیل وجود پایگاهی امن، بیشتر به کاوش در پیرامون خود می پردازد.
در ۷ تا ۸ ماهگی غریبی کردن و اضطراب جدایی نمایان می شود.
علایم ترس را بروز می دهد.
به افراد آشنا محبت نشان می دهد.

رشد اجتماعی

صورتش را به سمت صدای انسان برمی گرداند.
در پاسخ به لبخند، لبخند می زند.
اگر تنها بماند گریه می کند.
دالی موشه بازی می کند.
از ۶ ماهگی تا یک سالگی، غریبی کردن به تدریج نمایان می شود و دلبستگی به مراقبان اصلی کاملاً مشهود است.
مادر و سایر اعضای اصلی خانواده را می شناسد.

رشد کلامی

سرش را در پاسخ به صدا برمی گرداند.
وقتی به چیزی نیاز دارد گریه می کند.
در ۲ تا ۴ ماهگی صداهایی شبیه صحبت کردن از دهان و گلو خارج می کند.
حروف صدادار و بی صدا را برای ساختن هجاهایی مانند بابا ترکیب می کند.
از اصوات برای برقراری ارتباط استفاده می کند (مانند قاقا).
بسیاری از واژه ها را می فهمد.
در ۱۲ ماهگی اولین تک کلمه ها را به زبان می آورد که گاهی غیر قابل فهم است.

رشد خلاقیت

دست ها و پاهایش را کشف و وارسی می کند.
احساساتش را کشف و ابراز می کند.
با غان و غون کردن و بغبو و صدا در آوردن حرف می زند.
دالی موشه بازی می کند.
به حالت چهره پاسخ می دهد.
شاید برایتان جالب باشد:  جدول رشد از چهار تا پنج سالگی
1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید در بحث شرکت کنید؟
به راحتی می توانید شروع کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.