سرفصل تکنیک های افزایش هوش

۱.بازی ها و کتاب هایی با سطوح پیشرفته برای روخوانی و استفاده کودکان ارائه می شود.

۲.به کودکان اجازه مطالعه و کار در سطوح فراگیری خودشان داده می شود.

۳.به کودکان اجازه داده می شود داستان ها کتاب های مورد علایقشان در کلاس بیان کنند.

۴.به کودکان اجازه داده می شود آزادانه بازی های پیچیده تری را که ترجیح می دهد انجام دهند.

۵.به کودکان مسئولیت های ویژه ارزشمندی مانند انجام حضور و غیاب، جمع آوری وسایل یا مراقبت از کارهای دیگران را به عهده بگیرند.

۶.آشنایی با گستره وسیعی از دانش و مشاغل و عرصه های کار.

۷.آگاهی از ارزشهای معنوی اخلاقی و روحی(تربیت دینی).

۸.ایجاد تسلط در مهارت های ابتدایی و تبحر در مهارت های فکری.

۹.ایجاد مهارت یادگیری زبان و قوانین گرامی انگلیسی.

۱۰.تاکید بر ایجاد رفتار مناسب در کودکان که مبنی بر تقویت و تیزهوش کردن کودکان است.

۱۱.تشویق والدین مبنی بر تلاش و همکاری آن ها تا سعی کنند فرزندانشان در کلاس های فوق برنامه هنر، زبان خارجه، شطرنج، روباتیک و بسیاری از فعالیت های ورزشی شرکت کنند.

۱۲.نمایش خلاق و شرکت کودکان در کارهای گروهی و نمایشی.

۱۳.انجام بازی های مختلف مانند پازل، لگو بازی های لمسی، نقطه بازی و تصویر سازی ذهنی و پانتومیم و … .

تحقق تمام موارد ارائه شده همفکری و همدردی شما اولیا محترم را میطلبد که خصلت تیز هوش را در کوکان شما ایجاد کنیم.

شاید برایتان جالب باشد:  سرفصل تکنیک های تربیتی