رفتارهای ناهنجار کودکان و راههای پیشگیری و درمان آنها

کودک از لحاظ عاطفی بیشتر برای خود مشکل آفرین است تا دیگران.در دوران کودکی بین دختران و پسران از لحاظ رغبت ها و مشکلات، تفاوت نسبتا فاحشی وجود دارد. دختران که سریع تر مراحل بلوغ را می گذرانند مشکلاتی بیش از پسران دارند.دختران به سازگاری در مهد، مدرسه، خانواده و جامعه بیشتر توجه دارند، حال آن که مشکلات مالی و برنامه ریزی های شغلی یبشتر توجه پسران را به خود مشغول می دارد. هر دو گروه به طور فزاینده ای با مشکلات عاطفی مواجه اند. مشکلات عمده، هنگامی که فرد در کنار آمدن با مشکلات در دوران کودکی نیز نا موفق بوده است.

در بهترین مهد پیروزی (مهد کودک و پیش دبستانی سهیل) توسط مدیریت (خانم دکتر حسینی نامور) که متخصص روانشناسی کودکان می باشند به تمامی مشکلات کودکان به صورت رایگان رسیدگی میکنند و مشاوره می دهند.

به طور کلی طبقه بندی مشکلات کودکان بر حسب اهمیت و فراوانی عبارتند از: روابط خانوادگی، مشکلات مهد و مدرسه، مربیان و معلمان، روابط با جنس مخالف و موافق، مشکلات مادی، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، مشکلات سازشی و غیره و مهمترین این مشکلات عبارتند از: ترس، نگرانی، کمروئی، خشم، حسادت، احساس حقارت، اضطراب، ناکامی، تعارض و غیره. دراین اینجا سعی بر آن است، هر یک از مشکلات کودکان به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و سپس راه های عملی و ممکن برای هر یک از آن ها پیشنهاد شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید بر روی موارد زیر کلیک کنید:

شاید برایتان جالب باشد:  عوامل موثر در رشد و تحول کودکان